1. Quy định chung :
  – Hàng còn nguyên tem, mạc.
  – Đăng ký trå hàng trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận hàng.
 2. Vấn đề đői hàng:
  – Có thể đői hàng khi Veganmart giao nhầm sản phẩm .
 3. Vấn đề trå hàng: Được quyền trå hàng: sản phẩm bị hư hỏng do nhà sản xuất, hãng vận chuyển.
 4. Phí gửi hàng lần 2 :
  – Vấn đề đői hàng xuất phát từ phía KH: Tính theo bảng phí giao hàng
  – Vấn đề đői hàng do lỗi từ Veganmart: gửi hàng lần 2 không tính phí.

*** Lưu ý
– Trừ trường hợp được quyền đői trå hàng nêu trên, chúng tôi không chấp nhận xử lí các vấn đề khác
– Đối với đơn hàng được trå, Veganmart sẽ xử lý và giao lại sản phẩm mới cho khách hàng, hoặc thanh toán lại tiền theo thỏa thuận cùng khách hàng