CANH CHUA CHAY

THÀNH PHẦN
1. Bột Gia Vị Canh Chua Chay 90g
2. Đậu Hũ Vị Nguyên 280g
3. Rau Canh Chua (Cà Chua, Đậu Bắp, Thơm, Bạc Hà, Giá Đỗ) 280g
4. Rau Nêm (Ngò Gai, Ngò Om, Ớt Chỉ Thiên Đỏ) 15g
5. Tỏi Phi 10g
Dành cho 2-3 người ăn