Hủ Tiếu Bò Kho Chay-Âu Lạc

Tên sản phẩm: Hủ tiếu bò kho chay
Thương hiệu: Âu Lạc
Xuất xứ: Việt Nam
Trọng lượng: 92g
Thời hạn sử dụng: 12 tháng