NƯỚC CỐT LẨU GÀ LÁ GIANG CHAY

17.000 

Nước cốt lẩu gà lá giang chay dành cho 2 – 3 người.

NƯỚC CỐT LẨU GÀ LÁ GIANG CHAY

17.000 

340 - Điểm kiếm được khi mua sản phẩm này