RAU MUỐNG CỌNG XÀO TỎI CHAY

Thành Phần
1. Bột Gia Vị Xào Tỏi Chay CookyMADE 12g
2. Tỏi Tép Lột Sẵn 20g
3. Rau Muống Cọng 200g
4. Tỏi Phi 10g