SƯỜN NON CHAY CHIÊN SẢ ỚT

1. Bột Gia Vị Chiên Sả Ớt Chay 16g
2. Sả Bào, Ớt Chỉ Thiên Đỏ 60g
3. Sườn Non Chay Khô 100g